Komisyonlar
Medeniyet Araştırmaları Komisyonu

Medeniyet Araştırmaları Komisyonu, İslam medeniyetinin kaynağını oluşturan ve birikimini yansıtan temel İslam bilimleri konusunda çalışmalar gerçeklestirmeyi amaçlamaktadır.

Bu komisyonun faaliyetlerinin çerçevesini, İslamın yaşayan bir din olarak dünyevi ve uhrevi anlamda tüm insani meselelere önerdiği çözümlerin arastırılması, tartışılması ve paylaşılmasına yönelik faaliyetler oluşturmaktadır.

Bu amaçla İslam Hukuku, İslam Tarihi, Tefsir, Hadis, Kelam gibi temel İslam bilimleri alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık seminerler, konferanslar ve eğitim programları düzenlenmektedir.

 

Bilim Sanat Araştırmaları Komisyonu

Bilim Sanat Araştırmaları Komisyonu, inananların, hatta tüm insanlığın yitik malı olan ilim ve hikmetin ardına düşmeye ve nerede bulursa almaya yönelik çalışmalara odaklanmıştır.

Bilim ve sanat alanında insanlığın ortak mirası olan bütün bilgi birikimini medeniyetler arası karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla fen bilimlerinden sanat, siyaset, felsefe, tarih, edebiyat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede çeşitli konferanslar, seminer dizileri, tartışma toplantıları düzenlemekte, okuma-araştırma grupları oluşturarak çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.

 

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Komisyonu

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu, Birlik Vakfi Eskişehir Şubesi araştırma komisyonlarinin faaliyetlerine destek sağlayarak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle vakfımızın halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmektedir.

Bu amaçla vakfımızın yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde yetişkinlere, hanımlara, gençlere ve çocuklara yönelik özel programlar, yaz okulları, önemli gün ve gecelere yönelik anma-kutlama toplantıları, araştırma ve inceleme gezileri, geleneksel yıllık vakıf pikniği, öğrenci bursları gibi çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirmektedir.