Eskişehir Uluslararası Ögrenci Akademisi

Türkiye burslusu olarak ya da kendi imkânlarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, bulundukları üniversiteye, şehre, ülkemize, toplumumuza kültürümüze yakınlık sağlaması, Türk kültür ve medeniyeti ile Türkiye’nin küresel vizyonu hakkında bilgilendirilmeleri ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında kendilerinden beklenilen sosyal sorumluluk bilinciyle donatılması amacıyla vakfımız Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının İMECE projesi kapsamında Uluslararası Öğrenci Akademisi programını hazırlamıştır. Programda 50 ülkeden 113 uluslararası öğrenciye sertifika verilmiştir.